Fundacja Tiffany & Co. w misji ochrony środowiska

Copyright Commonwealth Of Australia Reef Authority Photographer Johnny Gaskell Fish3 (1 Of 1)
www2.gbrmpa.gov.

Markę Tiffany & Co. można znać z produkcji niebywałej jakości biżuterii i zegarków. Założona w 1837 roku w Nowym Jorku, dziś jest jedną z największych nazw figurujących w branży. Jej najbardziej ikonicznym produktem jest pierścień zaręczynowy z diamentem, nazywany popularnie “tiffany” lub “tiffanyka”. A sama marka jest znana także z charakterystycznej, niebieskiej tkaniny, w której pakowane są ich produkty. Kolor ten jest znany jako “Tiffany Blue” i jest zastrzeżonym znakiem handlowym marki. Okazuje się jednak, że marka ma także ogromny wkład w ochronę planety. Fundacja Tiffany & Co. przekazała już łącznie ponad 100 milionów dolarów na rzecz ochrony środowiska.

Actresssingerand4506
źródło: https://graziamagazine.com

Fundacja ta od lat kieruje się przekonaniem, że firma odnosząca sukcesy jest w rzeczywistości odpowiedzialna wobec większej społeczności. Dlatego też Tiffany & Co. Foundation uosabia to przekonanie poprzez dążenie do wywierania znaczącego wpływu na społeczeństwo i planetę dla przyszłych pokoleń. A jak wiadomo, takie inwestycje, zwłaszcza z rąk dużych koncernów w realny sposób pomagają zmniejszyć negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko naturalne. To zdecydowanie dobry krok w stronę zbalansowania konsekwencji produkcji dóbr luksusowych.

Widoczny ślad

Fundacja Tiffany & Co. wkracza już w trzecią dekadę działalności i zdaje się nie zwalniać tempa. A fakt, że fprzekroczyła już 100 milionów dolarów w darowiznach dla organizacji non-profit, świadczy o jej zaangażowaniu i determinacji w tym zakresie. Jakie działania ma już więc na swoim koncie?

Ochrona oceanów

Instytucja wsparła utworzenie i wdrożenie ponad 30 Morskich Obszarów Chronionych. Tym samym uchroniła około 11 milionów kilometrów kwadratowych i to na pięciu oceanach świata. To z kolei doskonale odzwierciedla zaangażowanie Fundacji w rozwój globalnego ruchu “30 na 30”. Jego celem jest ochrona 30% światowych obszarów lądowych i oceanicznych do 2030 roku.

Ochrona raf koralowych

Fundacja wsparła również ochronę i promocję raf koralowych w ponad 30 krajach na całym świecie. Do tej pory finansuje wszelkiego rodzaju badania nad nowymi metodami ochrony i przywracania raf koralowych. Jedną z nich jest wykorzystanie sztucznych raf, które mogą pomóc w odbudowie zniszczonych ekosystemów. Same rafy koralowe są jednymi z najbardziej różnorodnych ekosystemów na świecie i stanowią ważne źródło utrzymania dla wielu organizmów. Niestety od jakiegoś czasu są zagrożone między innymi przez zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie wody, nadmierny połów ryb oraz turystykę. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań na rzecz ich ochrony.

Tiffany Image Facebook
Fundacja Tiffany & Co. na rzecz środowiska.

źródło: www.theceomagazine.com

Ochrona krajobrazu

Oprócz tego Fundacja Tiffany & Co. angażuje się również w projekty na rzecz ochrony krajobrazów, czyli obszarów geograficznych, które charakteryzują się wyjątkową wartością estetyczną, historyczną, kulturową lub przyrodniczą. Zakres działań w tym zakresie to między innymi budowanie i utrzymywanie parków narodowych i rezerwatów przyrody, odtwarzanie zdegradowanych terenów, rekultywacja zdegradowanych terenów oraz edukacja społeczeństwa na temat znaczenia krajobrazów.

Do tej pory organizacja objęła ochroną a 10 milionów akrów terenów bogatych ekologicznie i znaczących kulturowo. Przyczyniła się do rekultywacji opuszczonych kopalni diamentów w Sierra Leone oraz do oczyszczenia opuszczonych kopalni na całym amerykańskim Zachodzie. Sfinansowała także projekt, który ma na celu ochronę wód amerykańskiej rzeki Yellowstone przed zanieczyszczeniem i nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Fundacja Tiffany & Co. czyli jak zwiększać świadomość w branży

Wszystkie darowizny fundacji przyczyniają się do finansowania działań takich jak badania naukowe, projekty z zakresu edukacji i świadomości społecznej oraz inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska. Dzięki wspieraniu tych inicjatyw luksusowa firma Tiffany & Co. nie tylko ma bezpośredni wpływ w zrównoważony rozwój naszej planety, ale i pomaga również zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie stoją przed nami w obliczu kryzysu klimatycznego i innych negatywnych zmian.