” Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę ”

Motto rodziny Gucci